rbbdrbbd 发表于 2007-07-12
  【影 片 名】:畑山夏树-临月の交+生产经过
  【影片大小】:451 MB
  【影片格式】:rmvb
  【播放时间】:1小时50分钟
  【影片字幕】:无
  【档案数量】:5图片+1片源+1文件
  【有 无 码】:有码
  【播放软件】:暴风影音
  【有 效 期】:三天或5种,不定时补种
  【  内  容  】:后半部分有生孩子的全程镜头,故本片具有一定的科普意义,或许能给那些即将成为父母
                         或准备成为父母的 LY们一点小小的启示
  【 预  览 】: