takecare13 发表于 2016-01-02

【资源名称】:妈妈咪呀(第1-9集)
【资源大小】:每集约38MB
【资源格式】:MP3
【解压密码】:tangyvyp.tumblr.com
【内容简介】:雅朵清读小说
【网盘链接】:

第9集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/ed52c062a38e40cd
/goukanla.com/url/15e7c8cd3822a494
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/d96a6df5fab3c719

第8集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/2e3d059451f54007
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/79d0cccdc9634dd0

第7集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/1893c462182591e9
/goukanla.com/url/bab50e54e6aa390c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/6b40d7281f9f51f2

第6集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/9ba83657d6a5e941
/goukanla.com/url/1612294c1ee6bd6c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/d894e9aeec3f2680

第5集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/3d62384b2b6de686
/goukanla.com/url/baba03dee6c24564
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/da2e66ca50244a55

第4集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/0c3789103fe2c6a4
/goukanla.com/url/438390419c98e831
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/23e6d94cba9673ad

第3集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/36c685456d3879f2
/goukanla.com/url/3c6f7e51db2bb25c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/50a12127a9134609

第2集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/cab3cd793e6a61a4
/goukanla.com/url/29903d11eb8051c5
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/e910cb2fc34c455e


第1集  网盘直接下载
/goukanla.com/url/3b8e00eff69aba8b
/goukanla.com/url/df203db78ca053f3
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/093ba9aca9e97f6a

如果你不是以上网盘的VIP用户,就选转接连到城通下载--转接连是先在别的网盘下载一个城通的下载地址,然后就可以下载音频文件了。
虽然转了一次接连,但是音频文件下载的完成速度要比你直接在其它网盘下载快很多
(这个转接连只是照顾网盘的免费用户,如果你是以上网盘的VIP直接点上面的网盘直接下载就好了)