takecare13 发表于 2016-01-01

【资源名称】:那一汪肥水流淌(第1-23集)
【资源大小】:每集约36MB
【资源格式】:MP3
【解压密码】:tangyvyp.tumblr.com
【内容简介】:小苮儿精品清读
【网盘链接】:

第23集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/e3454c784e3767e6
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/c5af5926b8f8845e

第22集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/98a44a7168b899fb
/goukanla.com/url/230658ef17e51c66
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/78fd0460fb35146e

第21集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/e11daffc093f9f9e
/goukanla.com/url/35d33888ccf41b7b
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/1aefb53c460937cd

第20集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/0fd915a461a51c2b
/goukanla.com/url/0cf361fe364aee69
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/f83771a6b1b620fd

第19集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/7955a485ef37c76f
/goukanla.com/url/526af2c5bb958c52
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/2914511a1e9e1f63

第18集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/28de478bb5d0a877
/goukanla.com/url/023c283cb46e6c62
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/a10496fc3e2dced0

第17集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/004608a6d91d08d2
/goukanla.com/url/84edca4f1afcc9fd
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/960ba339d19baf5c

第16集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/d31ea4ad4a6f28cf
/goukanla.com/url/c90ef9565dc74da0
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/3f6e602ef1631e67

第15集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/b566c5e0d26c57c4
/goukanla.com/url/953430754c4b6169
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/edce0c0018bd2761

第14集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/51abb312036db8fe
/goukanla.com/url/6242d089420bc22c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/946b97e343655dc5

第13集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/24cd1e2e4089b252
/goukanla.com/url/e336a4c4820bd29c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/750fb3b4afbced62

第12集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/0e46e24fed5a320c
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/8093d1f22739c6eb

第11集 网盘直接下载
/goukanla.com/url/69908b7d661425f1
/goukanla.com/url/39c355cda0e7c4f4
转接连到城通下载
/goukanla.com/url/443fe2b51103f359

LP直接下载
第10集 /goukanla.com/url/008c631a4abf4261
第9集 /goukanla.com/url/fa59332dc7b359cf
第8集 /goukanla.com/url/3c457c7878196480
第7集 /goukanla.com/url/4c6f659b1be7c4e9
第6集 /goukanla.com/url/15fca790725ca5e1
第5集 /goukanla.com/url/a7a905c8a1b99bcd
第4集 /goukanla.com/url/05ec4f0ba9217258
第3集 /goukanla.com/url/03e27d34c386f825
第2集  /goukanla.com/url/e0e7e5ec57101f3c
第1集  /goukanla.com/url/9fbb94b8be6069f2
-----------------------
第10集 /goukanla.com/url/97787eebdc999ded
第9集 /goukanla.com/url/08b351d7ab2fda9a
第8集 /goukanla.com/url/6fffa7e087daa218
第7集 /goukanla.com/url/4d399eb6fcfdcc83
第6集 /goukanla.com/url/60f545d09713b86c
第5集 /goukanla.com/url/4b2dc96aa2a5a204
第4集 /goukanla.com/url/e0171781e5669cca
第3集 /goukanla.com/url/0bcb8802e50b553d
第2集  /goukanla.com/url/fb494e3c3b09499c
第1集  /goukanla.com/url/3bad0c24fc514ad6
(如果你是以上网盘的VIP用户就不多说了 直接下吧)

网盘转城通下载
第10集 /goukanla.com/url/274376a8b87b2f85
第9集 /goukanla.com/url/a516d2c445535ad6
第8集 /goukanla.com/url/8fe2374802ce8ff6
第7集 /goukanla.com/url/60bcf3532e459209
第6集 /goukanla.com/url/32dfcc2bac367b1a
第5集 /goukanla.com/url/2da6654c9d53e955
第4集 /goukanla.com/url/cbd56b3570a7665e
第3集 /goukanla.com/url/5aaee458dc10a09e
第2集  /goukanla.com/url/15564477576ad209
第1集 /goukanla.com/url/31ef8fb7c4cb6e52 320kbps音质

如果你不是以上网盘的VIP用户,就选转接连到城通下载--转接连是先在别的网盘下载一个城通的下载地址,然后就可以下载音频文件了。
虽然转了一次接连,但是音频文件下载的完成速度要比你直接在其它网盘下载快很多
(这个转接连只是照顾网盘的免费用户,如果你是以上网盘的VIP直接点上面的网盘直接下载就好了)